Traffic signs 

Shell - BA, Karloveská

Shell - Piešťany

OMV - Dolná Streda